Otvoren poziv za primitak novih članova u DUSC

Društvo umjetnika suvremenog cirkusa otvorilo je natječaj za primitak novih članova i članica u Društvo

Za prijavitelje u redovno članstvo

Nakon ispunjavanja zahtjeva, potrebno je na mail.dusc@gmail.com poslati sljedeće dokumente koji su navedeni u zadnjem dijelu obrasca za prijavu:

  • portfolio kojim prikazuješ presjek svog umjetničkog rada (koristeći obrazac A, B, C, D i/ili E)
  • autorske ugovore, ugovore o radu, ugovore o djelu i druge relevantne dokaze o profesionalnom angažmanu na radovima temeljem kojih se traži učlanjenje (plakate, promo materijale, nagrade, dokaze o sufinanciranju produkcije putem javnih natječaja, članke izmedija, video zapise i dr.)
  • domovnicu ili presliku osobne iskaznice (državljani RH) ili potvrdu o prebivalištu ne stariju od 6 mjeseci (strani državljani)
  • presliku svjedodžbe/diplome o završenoj višoj ili visokoj školi iz područja cirkuske umjetnosti ili cirkuske pedagogije (ako je primjenjivo).

Za prijavitelje u pridruženo članstvo

Nakon ispunjavanja zahtjeva, potrebno je na mail.dusc@gmail.com poslati sljedeće dokumente koji su navedeni u zadnjem dijelu obrasca za prijavu:

  • domovnicu ili presliku osobne iskaznice (državljani RH) ili potvrdu o prebivalištu ne stariju od 6 mjeseci (strani državljani)
  • kratki životopis s naglaskom na dosadašnji rad u području cirkusa
  • preporuke od dva člana Društva (ako je primjenjivo)

Prije ispunjavanja obrasca pročitajte: 
Pravilnik o načinu i uvjetima stjecanja članstva u Društvo umjetnika suvremenog cirkusa i
Statut Društva umjetnika suvremenog cirkusa da se upoznate s pravima, obavezama i odgovornostima članova te postupkom prijave u članstvo.

Rok za prijavu je 15. svibnja 2023. godine u 23:59.

Za sva dodatna pitanja, piši nam na mail.dusc@gmail.com.