Osnovan je DUSC

Suvremeni cirkus se u posljednjih dvadeset godina postepeno razvija kao nova izvedbena umjetnička forma u Republici Hrvatskoj. Unatoč porastu broja aktivnih sudionika na sceni i broja udruga, sve većem financiranju projekata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, te izuzetnim postignućima kako u zemlji tako i u inozemstvu – suvremeni cirkus i dalje nije prepoznat kao područje umjetničkog stvaralaštva.

Dodatno motivirani nemogućnošću ostvarivanja ikakve potpore u vrijeme koronakrize, u travnju 2020. godine formirana je radna skupina koja je provela brojne ankete među akterima na sceni – potencijalnim članovima Društva, savjetovala se sa srodnim strukovnim udrugama i nakon godinu dana aktivnog rada na statutu te razvijanju pravilnika za prijem u članstvo – registrirano je Društvo umjetnika suvremenog cirkusa – DUSC.

DUSC je osnovan na Osnivačkoj skupštini, održanoj u travnju 2021. godine, od strane 20 cirkuskih entuzijasta s ciljem ostvarivanja, unapređenja i zaštite zajedničkih interesa članova Društva i razvijanja cirkuske umjetnosti.

Jedno od glavnih ciljeva DUSC-a je službeno priznanje suvremenog cirkusa kao samostalne vrste umjetnosti u Hrvatskoj koje će uvelike doprinijeti:

  • profesionalizaciji cirkuskog umjetničkog sektora,
  • poboljšanju uvjeta rada za cirkuske umjetnike i ostale autore i radnike koji djeluju u području cirkuske umjetnosti,
  • otvaranju dodatnih fondova za financiranje projekata i programa suvremenog cirkusa, a time i produciranju još kvalitetnijih predstava koje bi s vremenom mogle postati dio redovnih godišnjih programa institucionalnih kazališta,
  • stvaranju nove generacije suvremenih cirkuskih umjetnika u Hrvatskoj.