Tanja Puklek Borelli

Pridružena članica

Tanja Puklek Borelli (PuTanja) je autorica koja istražuje interakciju plesa, cirkuske umjetnosti, fizikalnih i matematičkih principa. Kombiniranjem navedenog traži nove metode i ishode u izvođačkom, autorskom i edukacijskom smislu.
Kao cirkusantica i plesačica nastupala je i držala edukacije diljem Hrvatske i u inozemstvu, te surađuje s brojnim hrvatskim i stranim umjetnicima. Redovito drži edukaciju plesa s rekvizitom.
Najistaknutiji radovi : ˝Black and White˝, ˝Feng Shui˝, ˝Chi˝, ˝Surface˝, ˝IV˝