Petra Najman

Cirkuska umjetnica

Petra Najman 2012. otkriva cirkus u cirkuskoj udruzi Cirkorama. S njima počinje raditi prve cirkuske predstave i brojne druge performanse. Sa 18 godina odlazi u Francusku, u cirkusku školu Turbul’ gdje izučava cirkusku pedagogiju. Nakon završene godine upisuje profesionalnu cirkusku formaciju Piste d’Azur Centre des arts du cirque, a potom cirkusku školu Flic u Torinu gdje specijalizira statični trapez kao svoju disciplinu.

2021. radi svoju prvu predstavu ”Moja Smrt I ja” koja doživljava premijeru 2022. godine, također sudjeluje u interdisciplinarnim projektima sa rezidencijama u raznim zemljama.