Nikolina Komljenović

Foto: Slikarica Maša Barišić

Cirkuska umjetnica

Nikolina Komljenović je  koreografkinja i izvođačica tijela u zraku i suvremenog plesa, te pedagoginja. Koreografirala i izvodila je u mnogim predstavama u Hrvatskoj i diljem cijelog svijeta. Magistrirala je Povijesti umjetnosti i Komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Osnivačica je neformalne cirkuske edukacijske skupine s.VILA. Dopredsjednica i producentica je udruge ekscena te članica nadzornog odbora međunarodne umjetničke platforme Bacači sjenki, nadzornog odbora strukovne Udruge plesnih umjetnika Hrvatske, članica kulturnog vijeća Centara za kulturu GZ i od 2013. je članica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.