Natalija Pintarić

Pridružena članica

Natalija Pintarić je 10 godina pohađala učilište ZeKaeMa, članica Cirkorame od 2010. gdje razvija tehniku zračnih akrobacija na tkanini koju primjenjuje kasnije u visinskom rekvizitu čelični lanac.
Djeluje kao cirkuska pedagoginja sa diplomom iz projekta Ecole de cirque Turbul. Niz uličnih performansa, eksperimentalnih projekata i edukacije u polju akrobatike doveli su je do Tai Chi i Reiki prakse koje implementira u područje svog rada u cirkusu. Asistentica produkcije Cirkobalkana festivala i producentica u Subscena programu hibridu kazališta i umjetnosti.