Morana Radočaj

Pridružena članica

Cirkuski put započinje na polju zračnih akrobacija 2009. u udruzi Cirkorama. Izvodila je na cirkuskim festivalima i događajima u Hrvatskoj, Sloveniji, Francuskoj i Srbiji. Najviše izvedbi izvela je u kratkoj formi poput nastupa u kabareima i uličnim nastupima. Cirkusko obrazovanje stječe na aktivnostima u sklopu različitih projekata udruge Cirkorama i kolektiva Cirkobalkana. Osim edukacija za akrobatska umijeća polazila je radionice cirkuske pedagogije u Hrvatskoj i Francuskoj. Uz cirkuske, izvodi i modne performanse te se bavi dizajnom.