Maša Borović

Pridružena članica

Cirkus otkriva 2019. godine kada počinje pohađati treninge zračnih disciplina (primarna disciplina zračni krug). Od tada pohađa različite programe neformalne edukacije u polju cirkusa i pokreta, sudjeluje na nekoliko rezidencija s kolektivima TVAR i Navodnoolobodilački cirkus, nastupa u sklopu raznih programa te sudjeluje u organizaciji cirkuskih programa.

Sudjeluje u projektu cirkuske pedagogije u Ecole de cirque Turbul.