Klara Barišić

Pridružena članica

Novopečena cirkusantica u disciplini zračnih akrobacija na tkanini. Svoj put započela je 2020. godine sasvim slučajno te od tada većinu svog vremena ulaže u razvijanje svoje cirkuske tehnike. Dio je Navodnooslobodilačkog cirkusa (NOC). Osim cirkusa, izučava jogu i diplomira strojarstvo.