Dora Komenda

Cirkuska umjetnica

Dora Komenda je arhitektica i cirkuska umjetnica iz Splita. Od 2014. u udruzi Cirkus Kolektiv razvija vještine u nekoliko zračnih i podnih cirkuskih disciplina. Autorica je i izvođačica u cirkuskim predstavama i interdisciplinarnim projektima s kojima nastupa u Hrvatskoj, Španjolskoj, Francuskoj i Meksiku. Zaposlena je u Cirkus Kolektivu od 2018. kao koordinatorica i voditeljica raznih programa. Bavi se neformalnim podučavanjem cirkuskih vještina.